Wyposażenie

Gabinet Weterynaryjny Podaj Łapę dysponuje następującym wyposażeniem.

Wyposażenie - USG